AB Amaliegade 26-26, København K

Krog Byggerådgivning ApS er bygherrerådgiver på foreningens kommende store renoveringssag hvor tag, facader og vinduer mm. skal undergå en gennemgribende renovering.

Yderligere skal ejendommens vvs-installationer renoveres. Både vand, varme og afløb skiftes så disse fremadrettet fremstår i god stand.

Samtidig med at renoveringsarbejderne projekteres skal beboerønsker og tilvalg håndteres og integreres i projektet så disse kan udføres uden at forsinke og fordyre det styrende fælles projekt.

Krog Byggerådgivning ApS bistår foreningens bestyrelse med at rådgive og vejlede ift. valg at projekterende rådgiver, sikrer at projekteringen forløber som aftalt og at entreprenøren prissætter de nødvendige og aftalte ydelser. Under byggesagen skal Krog Byggerådgivning ApS sikre at tid, økonomi overholdes samt at kvaliteten af byggeriet mindst bliver som forventet og aftalt

BYGGESAG

AB Amaliegade 26-36, Klimaskærm og vvs-installationer

YDELSE

Bygherrerådgivning, projektledelse

Bygherre

AB Amaliegade 26-36

Administrator

Vest Administration

UDFØRELSESPERIODE

Oktober 2024 – december 2026