AB Bellevue

Krog Byggerådgivning ApS er totalrådgiver på projekt omhandlende standsning af opstigende grundfugt. Ejendommen AB Bellevue beliggende på Amager, er opført delvis uden kælder, og oplever store gener med opstigende grundfugt. Vægge og betongulve er opfugtede, hvilket øger risikoen for skimmelvækst og dårligt indeklima.

Der udføres omfangsdræn hvor ejendommen er uden kælder og der indskæres horizontale fugtspærre ved terræn. Fugtspærren er af rustfrie stålplader der samlet adskiller fundamentet fra væggene. Drænet reducerer fugtpåvirkningen på ejendommens fundament og er derved medvirkende til at terrændækket ikke opfugtes i samme grad som før renoveringen.

BYGGESAG

AB Bellevue – fugtsikring

YDELSE

Totalrådgivning

Bygherre

AB Bellevue

Administrator

Hupfeld Ejendomsadministration

UDFØRELSESPERIODE

April 2024 – september 2024