AB Istedgade 61

På denne smukke ejendom forestår Krog Byggerådgivning ApS udskiftning af tagbelægning, der trods en ikke udtjent levetid giver vandskader. Taget er udført forkert og undertaget er utæt. Der oplægges fast undertag og nye naturskifersten, så den fremadrettede levetid bliver længst mulig.

Samtidig med at taget udskiftes, renoveres kviste, vinduer udskiftes. Nye vinduer bliver i træ/alu, med bedste energiklasse og meget lave omkostninger til fremtidig vedligehold.

Facaderne gås efter, særligt gadefacaden friskes op nu der skal stillads på ejendommen.

BYGGESAG

Udskiftning af tag og vinduer samt facaderenovering

YDELSE

Totalrådgivning

Bygherre

AB Istedgade 61

Administrator

Sangea Ejendomsadministration

UDFØRELSESPERIODE

Juli 2024 – december 2024