AB Løghus

For andelsboligforeningen er Krog Byggerådgivning ApS totalrådgiver ifm. udskiftning af betondæk mellem ejendommens stueetage og kælder.

Betondækkene skiftes da bærejern er gennemtærede og dækkene ikke længere har fornøden styrke.

Da erhvervslokalerne i stuetagen huser en bager der skal fraflytte i byggeperioden skal der planlægges og lægges en holdbar tidsplan.

BYGGESAG

AB Løghus – nye betondæk

YDELSE

Totalrådgivning

Bygherre

AB Løghus

Administrator

Haldguttenberg Advokater

UDFØRELSESPERIODE

Maj 2024 – oktober 2024