GF Snogekær 44A-X, Jægerspris

Udskiftning af tage på 15 rækkehuse. Husene er opført i 2015, desværre med en forkert konstrueret tagkonstruktion der ikke er tilstrækkeligt udluftet.

Alle tagene skal derfor udskiftes og opbygges så der fremadrettet er tilstrækkelig udluftning og god ventilation så der ikke opstår fugt og skimmel samt svigt andre svigt i konstruktionen. Tagene er med 10 gr. hældning, belagt med liste-tagpapdækning.

BYGGESAG

Udskiftning af tagkonstruktion

YDELSE

Totalrådgivning

Bygherre

GF Snogekær 44A-X

UDFØRELSESPERIODE

Juli 2023 – december 2023